Contact
  • Nynke Karremans
  • www.kotz.nl
  • email: nynke@kotz.nl
  • Tel: 06-21213343

Kinderoefentherapie Zeeland

Maakt u zich wel eens zorgen om een kind? Dit kan soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen bijvoorbeeld de leerkracht of een (groot)ouder zijn. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Kwaliteiten

  • Kinderoefentherapie is gericht op het gehele bewegingspatroon
  • De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in het observeren en analyseren van de kwaliteit (uitvoering) van het bewegen/ motoriek
  • Kinderoefentherapeut werkt middels het motorisch leerproces
  • Kinderoefentherapeut levert kwaliteit in houding en beweging/ motoriek
  • Kinderoefentherapeut speelt in op de belevingswereld van het kind
te huur