Contact

Tel.: 076) 502 91 00
Website: www.star-shl.nl/

star-shl: deskundig en dichtbij

Star-shl verleent ondersteunende diensten aan zorgprofessionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals verloskundigen en huisartsen. We zijn een maatschappelijke onderneming die de zorg rondom de eerste lijn kwalitatief beter maakt en toegankelijk houdt. Dat doen we door innovatieve en betrouwbare dienstverlening aan zorgorganisaties en omdat we betrokken zijn bij zorgverlener en patiënt.

Bloedafname

Star-shl streeft ernaar om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Zo vindt u binnen de regio waarin we werkzaam zijn meer dan 280 bloedafnamelocaties. De openingstijden van deze locatie zijn: dinsdag t/m donderdag van 08.30 tot 10.00 uur.

Zwangerschapsecho

Naast bloedafname kunt u op deze locatie ook terecht voor zwangerschapsecho. Star-shl voert alleen medische echo’s uit op verzoek van de verloskundige of huisarts. U kunt voor de volgende echo’s worden verwezen:

  1. Basisecho: hier bekijken wij onder andere de termijn en ligging.
  2. De combinatietest: een test om te zien hoe groot de risico’s zijn op bijvoorbeeld het Downsyndroom (trisomie 21), het syndroom van Edwards (trisomie 18) en Patau syndroom (trisomie 13). Het onderzoek bestaat uit bloedonderzoek bij de zwangere en een echoscopie-onderzoek waarbij de nekplooi bij het kind gemeten wordt.
  3. De 20-weken echo: bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar structurele afwijkingen bij het kind.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten of wilt u een afspraak maken voor uw zwangerschapsecho? Bezoek dan onze website www.star-shl.nl.

te huur